🔸«محمد مزوار» روزنامه‌نگار الجزائری الاصل و تحلیلگر امور سیاسی خاورمیانه می‌گوید «محمد بن نایف»‌ ولی‌عهد مخلوع عربستان به دستور ولیعهد جدید تحت اقامت اجباری قرار گرفته است


🔹مزوار می‌گوید بلندپروازی‌های محمد بن سلمان کاملا روشن است و او می‌خواهد به تخت سلطنت برسد و طرح جدش عبدالعزیز برای اشغال کل یمن و الحاق همه شیخ‌نشین‌های پیرامون به عربستان را تمام کند.