امام صادق علیه السلام می فرمایند :
هر کس دوست دارد روز قیامت ، بر سر سفره هاى نور بنشیند باید از زائران امام حسین ( علیه السلام ) باشد .