🔹صادق خرازی چندی پیش بنقل از اوباما درباره سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا به العبادی نخست وزیر عراق گفته سلیمانی دشمن من است ولی من برای او احترام ویژه ای قایل هستم.


🔹جناب خرازی ـ رمز این احترام به آن دشمن را در حد فاصل اسلام اموی و اسلام تفرعن و بقول امام اسلام مرفهین بی درد با اسلام احرار و اسلام پاکان و اسلام ناب محمدی بیابید!


🔹جناب خرازی ـ رمز آن حریت و شهامت و اخلاص نزد سردار را در حد فاصل انگشتر عقیق ساده و بی آلایش حاج قاسم و چشمان نجیب و وفادارانه اش و تفاوتش با ساعت ۱۲۰ میلیون تومانی و انگشتر چند ده میلیون تومانی و خودنویس آنچنانی و اطوارهای نوکیسگی و اسلام تجمل و آریستوکراسی ناشیانه ای بکاوید که خلعت اش به قامت ناراست شما زار می زند.


🔹جناب خرازی روایت شما با حاج قاسم و قاسمیان مصداق تاسف آوری از شان نزول آن ترنمی است که:

فلفل هندی سیاه و خال مه رویان سیاه

هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا!؟


🔹جناب خرازی ـ حالم از اسلام تان به هم می خورد! درب را پشت سر خود باز بگذارید!


📚داریوش سجادی


✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف