🔅امام باقر علیه السلام:


💠 صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید برای امامتان که در انتظار او هستید.


📚غیبه النعمانی


⚫️ شهادت امام محمدباقر(ع) تسلیت باد