چگونه می توانیم بهترین گزینه از بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را انتخاب نماییم.آیا اصلا می شود؟
انتخاب و برگزیدن در زندگی ما دامنه ی وسیعی دارد.ما روزانه تصمیمات گوناگونی می گیریم و بر اساس آن تصمیم انتخاب میکنم. این امر در کوچکترین جزء زندگی ما وجود دارد و ما هرکدام از این انتخاب ها را بر اساس اطلاعات، نیاز و شرایط مورد نظر انجام میدهیم. این اتفاق گاهی خیلی ساده و پیش پا افتاده است و گاهی هم بسیار مهم و سرنوشت ساز مانند انتخاب همسر مانند انتخاب رئیس جمهور مانند انتخاب نماینده مجلس و.....
ما برای هرکدام از این موارد سازوکار خاصی را اتخاذ میکنیم.و مراحل تصمیم گیری را انجام می دهیم. 
اما این روندی که در پیش میگیریم چه مقدار می تواند درست باشد و کارآمد بسته به بصیرت، آگاهی و قوهی عقل ما دارد.
برای شناخت و برگزیدن نماینده مناسب و برتر هنوز  روش جامعی طراحی نشده و مردم بر اساس تجربه،احساسات، وعده ها و تحت تأثیر برخی عوامل دیگر از جمله تبلیغات اقدام به تصمیم گیری می کنند.
متأسفانه برای شناخت نماینده ابزار زیادی در دست مردم عادی وجود ندارد و صرفاً به تبلیغات، سخنرانی ها، شعارها، حامیان، و گذشته ی نسبتاً غیر شفاف فرد نماینده بسنده می شود.
عدم وجود روش مناسب شناخت درست علاوه بر اینکه باعث می شود نماینده انتخاب شده با نظر مردم مطابقت حداکثری نداشته باشد مردم را نیز نسبت به انتخاب غیر منطقی و بی تفکر سوق می دهد. همچنین بازار سیاه نمایی و اغراق نامزدها رونق میگیرد.

ادامه دارد.....