⭕️ احتمال تحریم بنزین از سوی #آمریکا با ادامه روند فعلی واردات بنزین


🔹در سالهای گذشته تقاضای روزانه بنزین از 33 میلیون لیتر در سال 1375 به 74 میلیون لیتر (حدود 2.5 برابر)در سال 1385 افزایش یافت و به تبع آن کشور نیازمند واردات بنزین بود. این تقاضا دستاویزی برای آمریکا شد تا طرحی را برای تحریم واردات بنزین و ضربه به ایران طراحی کند.


🔹ایران با استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین مصرف بنزین را مدیریت کرد و طرح آمریکا خنثی شد.استفاده از کارت سوخت به‌اندازه‌ای مصرف بنزین را مدیریت کرد که با گذشت 8 سال و 2 برابر شدن تعداد خودروهای کشور، میزان مصرف بنزین تقریباً ثابت ماند و رشد مصرف بنزین به حدود صفر رسید.


🔹اما زنگنه در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد و عملاً مردم دیگر از کارت سوخت شخصی برای استفاده از بنزین استفاده نکردند و سمیه بندی حذف شد.


🔹نتیجه این اقدام زنگنه و دولت، رشد 8% مصرف بنزین در سال 96 شد که مشابه رشد مصرف بنزین در زمان تصمیم تحریم واردات بنزین از سوی آمریکا است. به عبارت دیگر با اقدام نادرست حذف سهمیه‌بندی بنزین، مردم دیگر معیاری برای مدیریت مصرف خود ندارند


🔹همچنین حذف سهمیه‌بندی بنزین به قاچاق بنزین نیز دامن زده. زیرا قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران بین 3 تا 4برابر قیمت آن در ایران است.


✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف