جشن رهایی از اسارت نفس 

و شکوفایی ایمان و یقین 

و عید سرسپردگی و بندگی

بر همه‌ی مسلمانان مبارک باد


✅ کانال نجات از گناه