🔹در ایران باستان، کسی اجازه دیدن چهره همسران شاه را نداشت وشاهان همواره زنان خود را در کجاوه حمل میکردند.اما چهره کنیزان رعیت باید دیده میشد چون رعیت ها آزادی نداشتند، از داشتن حجاب منع میشدند. بنابراین حجاب از ایران باستان تاکنون نماد آزادی زن بوده و هست.


🔸یک سری گناه ها مثل دزدی شیرین است به هر حال از پول استفاده میکنی، اما بد حجابی گناهی است دو سرباخت که هیچ منفعتی ندارد. از قضا بدحجابی خانم ها، به نفع مردهای هوسران است . . .🔹مانکن های فشن شو، عینا در مقام کالا تبلیغاتی هستند، ودقیقا همان اندازه بی ارزش، که اگر۱۰۰گرم افزایش یا کاهش وزن داشته باشند، کنار گذاشته میشوند.


🔸بیشتر آنها پس از مدتی دچار بیماری «بی اشتهایی عصبی میشوند».به دلیل اینکه این افراد در رژیم غذایی خود، پس از بلع غذا، می بایست غذا را پس بزنند تا افزایش وزن پیدا نکنند.و به تدریج بر اثر ابتلا به همین بیماری خواهند مرد.


🔺و این است تبرج! دیده شدن به هر طریق ممکن...


💠التماس دعا فرج


✅کانال رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف