🔹سکانس اول : وزیرمحترم نفت در دفاعیه خود در جلسه رای اعتماد گفت : افتخار میکنم عده ای از نمایندگان #مجلس را بعد از پایان دوران نمایندگی شان به عنوان کارمندان (ارشد) وزارت نفت استخدام  کرده ام.


🔸سکانس دوم : گزارش روزنامه فرهیختگان از مشکلات جذب دانشجویان ممتاز وزارت نفت ، اول قرار  بود استخدام شوم اما نشد مجبور شدم با دستفروشی (فروش گوجه فرنگی بر روی گاری )روزگار سپری کنم !


🔹سکانس سوم :حجت الاسلام محمد علی آهنگران ( از ژن های خوب ) با سمت مشاور پارلمانی وزیر نفت ، بیژن زنگنه (بخوانید : ب . ز) جذب وزارت نفت شد .


🔺شما بزرگواران هم پیدا کنید گوجه فروش را ....


✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف