رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران


👤جناب آقای دکتر حسن روحانی


سلام علیکم


🔹شاید این روزها در میان هزاران دغدغه روزمره تان عکس های کارگران مظلوم و دست و پا شکسته #کارخانه آذرآب و هپکو اراک نیز به دستتان رسیده باشد. پدرانی زحمت کش و خجلت کشیده از زن و بچه به دلیل خالی بودن دستشان ناامید از همه وعده ها و قول ها روز سه شنبه جهت تظلم خواهی تجمعی را در یکی از شریان های اصلی عبور و مرور شهر #اراک ترتیب دادند. کاری به قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام نداریم چه اینکه یقین داریم هیچ انسانی تا کاسه صبرش لبریز نشده باشد #کتک و باتوم و گاز اشک آور را به جان خود نمی خرد. هیچ حرجی هم بر نیروهای امنیتی و انتظامی نیست که وظیفه خود را انجام داده اند.


آقای رئیس جمهور!


 🔹 استان امام(ره) حال و روز خوبی ندارد. استانی که قطب چهارم #صنعت کشور بود و روزی هر یک از کارخانه جاتش همچون نگینی بر تارک خاورمیانه و جهان می درخشید به آنچنان ذلتی کشیده شده است که باید تنها نشست و به حال و روز آن سخت گریست. نمی دانیم آیا #آقایان می گذارند آمار اعتراضات و تجمعات تقریباً هر روزه آن به گوشتان برسد یا نه!!


🔹اینجا اراک است صدای #کارگران را از میان گاز اشک آور و باتوم و سپر و موتور و دست و پای شکسته و صورت ورم کرده می شنوید. اینها ضد انقلاب نیستند. بسیاری بسیجی برخی ایثارگر و تعدادی هم وابسته به خانواده معظم شهدا و تحقیقاً همه دلبسته به نظام و انقلاب و رهبری هستند.


آقای روحانی!!

🔹به داد #کارگران برسید! قشر مظلوم و آرامی که جانشان را به لب رسانده اند. این استان تنها استان صنعتی کشور نیست طفل #یتیم مرکزی گرفتار پدر خوانده های بدسرپرستی است که دغدغه سیاست دارد نه حل مشکل معیشت!! آقایانِ مسئولین بعد از 4 سال هنوز درگیر چیدن مهره بر صفحه #سیاست استان امام اند.🔹تهدید کننده امنیت ملی #کارگری نیست که نیم ساعت خیابان را بسته بلکه #مدیران نالایق و منفعت طلبی هستند که پست های مدیریتی خود را طعمه ای چرپ انگاشته، می خورند و #چپاول می کنند سر آخر هم که کار به جای باریک میکشد هزینه جمع کرن قائله را پای نظام و سربازان انتظامی آن می نویسند. همین جریان #فاسد مدیریتی خوراک تبلیغاتی برای رسانه های #ضدانقلاب فراهم کرده اند. فعالین دانشجویی با بسیاری از برادران #کارگر خود صحبت کرده همه آنها دلبسته به نظام و انقلاب و حتی آماده حضور در صحنه هایی چون سوریه و عراق هستند. هیچ کدام نگاه سیاسی و خواست سیاسی ندارند و تنها دغدغه #معیشت و تولید ملی دارند.


آقای روحانی!!

🔹 چاره ای بیاندیشید! مدیران دلسوز، متخصص، متعهد در کشور و استان کم نیستند. مردم استان مرکزی دیگر تحمل مشاهده تصاویر درد آورِ کتک خوردنِ فرزندانِ کارگر خود را ندارند. جریان #منفعت_طلب را کنار بزنید. تاثیر تخریبی برخی مدیران نالایق از ضد انقلاب و داعش برای نظام اسلامی بیشتر است، اگر داعش یک بار فردی را سر می برد این مدیران صدها خانواده را روزی هزار بار زجر کش می کنند. مدیری توانمند و انقلابی را بر صدارت استان امام (ره) بگمارید، نگذارید کار به جایی برسد که وقایع سال 70 در استان امام(ره) اتفاق بیفتد. چنانچه این وضعیت در استان ادامه یابد #جنبش_دانشجویی بدور از هر گونه گرایش سیاسی و تنها در حمایت از برادرانِ مومن و انقلابی و دوستدار امام و رهبری خود #ساکت نخواهد نشست.