⭕️ 10 درصد ایرانی‌ها در خانه‌های زیر 51 متر زندگی می‌کنند!


🔺همچنین 66 درصد مردم در خانه‌های زیر 100 متر اقامت دارند.