🔹یکی از رسانه های ترک مدعی شده است #ایران و #ترکیه امروز مشترکا به اقلیم #کردستان #عراق پیام آخر خود را داده اند و این منطقه را تهدید کرده اند در صورت برگزاری همه پرسی و یا رفتن به سوی همچین مساله ای، دو کشور مرزهای هوایی و زمینی خود را بسته و تمامی توافقات میان پایتختهای دو کشور و اربیل به صورت کامل لغو خواهد شد.🔹در بخشی از این بیانیه مشترک که به رسانه ها درز کرده، گفته شده طرف ایرانی با هشدار شدید الحن عملا به بارزانی این پیام را رسانده که اگر حشد الشعبی یا ارتش عراق وارد مناطق مورد مناقشه شوند،تهران هیچگونه حائلی میان طرفین نخواهد شد.