🔹«آرمین ما کاناداست»؛ « پسرم در هر مسابقه ای که از دبستان تا به حال شرکت کرده اول بوده» و .. جمله هایی از این دست این روزها مکرراً از دهان بعضی مسئولین شنیده می شود.  ظریفی می گفت «همه ی انقلاب را صادر کردیم و چیزی از آن برای خودمان نمانده. حالا باید سراغ واردات انقلاب برویم» و راست هم می گفت. روحیه ی انقلابی که در میان بعضی از مسئولین ما از بین رفته و لاجرم گرفتار ثروت اندوزی و راحت طلبی‌شان کرده، در میان نیروهای انقلابی همچون حزب الله لبنان هنوز زنده است و به قوت هم زنده است. 


🔺19 سال قبل، در همین روزها بود که #سیدحسن_نصرالله، دبیرکل جوانِ حزب الله پس از شهادت فرزندش گفت: «ما گروهی نیستیم که رهبرانش زندگی مرفه خود را داشته باشند و فرزندان شما و عموم مردم را به میدان نبرد بفرستند. شهادت شهید هادی مثالی است برای این مسئله که ما رهبران حزب الله فرزندانمان را برای آینده ذخیره نمی کنیم؛ ...»


🔹... یعنی فرزندان ما #ژن_خوب ندارند. فرزندان ما تفاوتی با فرزندان شما ندارند. یعنی فرزندان ما «آقازاده» نیستند. یک انسان هستند مثل بقیه انسان ها با همان وظایفی که مردم عادی دارند. 


🔹 جالب تر این که بعد از شهادت محمد هادی، #اسرائیل با تصور این که اهرم فشار خوبی بر حزب الله یافته است، به آقای دبیرکل پیشنهاد می دهد پیکر سید هادی با جنازه ی سربازان اسرائیلی که در اختیار حزب الله بودند مبادله شود؛ ولی از همسرِ آقای دبیرکل پاسخ می شنود که « ما امانتی را که در راه خدا داده ایم، پس نخواهیم گرفت.» یعنی هر وقت پیکر بقیه ی شهدا را پس گرفتیم، پیکر هادی را نیز بازپس خواهیم گرفت..


🔹به راستی که وقت آن رسیده که کمی به فکر واردات انقلاب و روحیه ی انقلابی باشیم!


✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف